Iz arhiva

Razširjena seja UPRAVNEGA in NADZORNEGA odbora, v SREDO, 30. novembra 2016 ob 20. uri je bila v novih klubskih prostorih gasilskega doma v Zagradcu. Seje se je udeležilo 11 članov, od tega 7 članov UO in 2 člana NO.   

OPOMBE:

V preglednici so člani razvrščeni po naslovih in hišnih številkah, znotraj hišnih številk pa je razvrstitev narejena po abecedi priimkov in imen članov.  

Vrstice s podatki o aktivnih članih so obarvane SREBRNO. Člani, ki so bili manj kot eno leto aktivni, niso zajeti v to preglednico.

Nekaj fotografij z družabnega tekmovanja in gasilske veselice v Zagradcu 29. 8. 2015. 

Danes, v nedeljo pozno popoldne, ko je za nami že pospravljanje prireditvenega prostora in parkirnega prostora ter odstranjevanje večine oglaševanja, pa ne nazadnje tudi popoldanskega piknika za osebje, ki je pripravljalo in delalo na prireditvi ter na koncu tudi pospravljalo, že lahko rečemo, da sta 4. družabno tekmovanje v vlečenju gasilske C cevi za Lambergov pokal, in gasilska veselica, ki smo ju organizirali zagraški gasilci in gasilke včeraj, 29. avgusta 2015 od 18. ure dalje USPEŠNO ZAKLJUČENA.

Prostovoljno gasilsko društvo Zagradec pri Grosupljem vas naproša, da nam donirate (do) 0,5 % dohodnine (če nam je še niste)!

Ob tem vam sporočamo, da smo s sklepom Vlade RS 19. julija 2012 bili ponovno uvrščeni na seznam upravičencev do donacij. Seznam dobite na spletni povezavi  http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201256&stevilka=2394.

Nakazila dela dohodnine se vam pri obračunu/poračunu dohodnine upoštevajo, kar pomeni, da ne plačate več dohodnine, temveč NAM NEPOSREDNO POMAGATE S TEM PRI NAŠEM HUMANITERNEM DELU in omogočate predvsem nove možnosti in ohranjanje tradicionalno dobrih slovenskih vrednot, ki jih prenašamo na naš mladi rod, da bo svet okoli nas bolj varen, prijazen in lepši.

Nakazila z vašim pristankom se nakazujejo do vašega preklica.

Vse ostale informacije v zvezi z doniranjem dela dohodnine lahko pridobite na spletni povezavi http://www.gasilec.net/organizacija/dohodnina, elektronski obrazec pa dobite na tej POVEZAVI.

Prosimo vas, da nam ob vaši odločitvi pošljete izpolnjen obrazec ali pa vsaj njegovo kopijo na enega od naslovov ( ali na ).

Že v naprej: Hvala in Na pomoč!

Vodstvo PGD Zagradec pri Grosupljem

S5 Box