Članstvo

ČLANI PO ČINIH  

 

Člani

Članice

Skupaj

Gasilec (G)

22

4

26

Gasilec I. stopnje (G II.)

3

0

3

Gasilec II. stopnje (G II.)

3

0

3

Višji gasilec (VG)

5

0

5

Nižji gasilski častnik (NGČ)

2

0

2

Gasilski častnik I. stopnje (GČ I.)

1

0

1

Gasilski častnik II. stopnje (GČ II)

1

0

1

                                 SKUPAJ

35

4

39

 

ČLANI PO STAROSTNIH KATEGORIJAH

 

Člani

Članice

Skupaj

Pionirji (6-11)

0

3

3

Mladinci (12-15)

5

1

6

Pripravniki (16-18)

3

6

9

Član gasilske organizacije

27

17

44

Operativni gasilci

15

0

15

Simpatizerji in podporni člani

0

0

0

Starejši gasilci

5

4

9

                                  SKUPAJ

56

31

87

 

RAZLAGA STAROSTNIH KATEGORIJ

PIONIR – starost člana od 6. do vključno 11. leta,

MLADINEC – starost člana od 12. do vključno 15. leta,

PRIPRAVNIK – starost člana od 16. leta do vključno 62. leta za moške, oziroma vključno 54. leta za ženske,

PROSTOVOLJNI GASILEC - OPERATIVEC – starost člana od 18 leta do vključno 62. leta za moške, oziroma vključno 54. leta za ženske. Član mora imeti opravljen tudi nadaljevalni tečaj za gasilce ali katerikoli višji tečaj iz skupine temeljnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za gasilce in gasilske vodje,

PROSTOVOLJNI GASILEC - REZERVA – starost člana od 18 leta do vključno 62. leta za moške oziroma vključno 54. leta za ženske.

STAREJŠI GASILEC – starost člana od 63. leta za moške, oziroma 55. leta za ženske,

PROSTOVOLJNI GASILEC - starost člana od 18 leta.

Dopolnjeno 23. 3. 2017 - administrator

S5 Box