Gasilstvo v okolici

Gasilstvo od konca 19. stoletja v prostoru današnje GZ Grosuplje, velike nesreče in odzivi, spreminjanje gospodarskih in družbenih razmer ter še nekateri drugi pomembnejši dogodki

Nekaj vzporednic na Slovenskem v času delovanja PGD Zagradec pri Grosupljem

Ogenj in voda sta večna spremljevalca človeka že iz pradavnine – na eni strani predstavljata osnovo za življenje in preživetje, na drugi strani pa ga prav ta dva najbolj ogrožata. V novejšem času pa so se jima pridružili še nekateri …  

A preskočimo teh nekaj milijonov let in na hitro pokukajmo v srednji vek v naših krajih, kako so se poskušali ljudje zaščititi predvsem pred požari, pa tudi drugimi nesrečami! Osnovne organizacije nad tem so prevzemali posamezni cehi, ki so na primer v vsakem mestu postaviti vsaj po dva moža za gasilsko službo, ki sta morala biti v stalni pripravljenosti.

S5 Box