Kulturno delo

V tej rubriki posvečam nekaj besed kulturnim dejavnostim, ki so se prav tako odvijale v gasilskem domu ali pa smo bili celo gasilci pobudniki, a niso bile izključno povezane samo z gasilstvom.

Že ob sami ustanovitvi društva so člani začeli z igranjem gledaliških iger, vendar je bil osnovni namen te dejavnosti zagotavljanje sredstev za delovanje gasilskega društva oziroma takrat poimenovane prostovoljne gasilske čete. Pozneje se je predvsem gledališka dejavnost precej razširila in je trajala do začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja. Na odru v gasilskem domu so zaigrali veliko gledaliških iger in organizirali precej drugih vaških prireditev in srečanj. Vsako leto pa so organizirali tudi veselice in postavili vsaj 25 m visoke mlaje.

Poleg gledaliških dejavnosti so bili organizirani različni sestanki v gasilskem domu ob organizaciji postavitev spominskih obeležij, obnove podružnične cerkve ter kapelic in križev na Lobčku, Plešivici in v Zagradcu. Nekajkrat nas je obiskala Podružnična osnovna šola Žalna, ki je pripravila različna kulturna presenečenja. Mladi s(m)o večkrat organizirali razne proslave in plese. V gasilskem domu so imele vaje tudi glasbene skupine. K tem je treba dodati tudi nekatere posameznike, ki so se predvsem lotevali igranja različnih glasbenih instrumentov in prepevanja ter se pri tem občasno tudi združevali v različno dolgo delujoče glasbene skupine.

Zadnjih nekaj let pa nas redno obišče s svojimi predstavami Gledališče pod mostom iz PGD Velika Loka.  

S5 Box